Pamahalaan sa pagdating ng mga amerikano

Rated 4.21/5 based on 722 customer reviews

Sa ngayon, tinatayang may isang milyong Pilipino ang merong Friendster account.Ayon kay Joe Hurd, bise presidente ng Friendster para sa internasyonal, nagsimula ang popularidad sa San Francisco Bay Area kung saan marami ang mga Pilipino.Wala na ang mga araw kung saan sila’y maghapong nakatutok sa telebisyon o nagsisitambayan sa kalsada.Nabawasan na rin ang kanilang paggagala kung saan-saan at dumadalas ang pagkulong sa kwarto.Ang kulturang popular ay nakabatay sa pagdisimina ng iba’t ibang bagay gamit ang isang midyum.Hindi natin maikakaila na ang Internet ay isang penomena na naging kaakibat ng isang makabagong kultura.

Dati, tamad ang kabataan na bumisita sa mga post office, halos wala sigurong kikitain ang mga kartero sa market na ito.

Hindi siguro akalain ni Tim Burners-Lee kung gaano kalaki ang kanyang magiging kontribusyon sa pandaigdigang lipunan noong naimbento niya ang World Wide Web.

Labingdalawang taon na ang nakakaraan at marami nang sistema ang napalaganap sa Internet, mga iba’t ibang nakakagawian ng mga kabataan ngayon.

Ngunit dahil lang ba sa pagkauso nito naakit ang mga tao, lalo na ang kabataang Pilipino, para mag-blog? Malamang ay meron pang kaakibat ang pagkauso ng blog.

Maganda ring usisain kung bakit naiiba ang blogging sa iba pang Internet trends dito sa Pilipinas.

Leave a Reply